EVROPSKI PROJEKTI

PROJEKT VZPOSTAVITEV NOVE PROIZVODNE LINIJE V PODJETJU

Projekt Vzpostavitev nove proizvodne linije (nakup visokotehnoloških lesno-predelovalnih strojev) je sofinanciran v višini 187.321,31 EUR iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest, datum pričetka projekta je 29.03.2022, zaključka projekta pa 26.05.2023.

V sklopu projekta bo podjetje diverzificiralo dejavnost na področju lesnopredelovalne proizvodnje. Z nabavo novih sodobnih strojev, bo podjetje povečalo svojo produktivnost, učinkovitost, kakovost in ustvarilo donosne rezultate, s poudarkom na zelenem gospodarstvu, kar bo podjetju dalo nove razsežnosti. Predmet projekta je investicija v nakup novih proizvodnih strojev, kot so pretočni CNC stroj za vrtanje, rezkanje in žaganje, robna lepilka, odsesovalna naprava, stiskalnica, razrezovalka za plošče in formatna žaga.

Cilji projekta so izvedba ukrepov za preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode in tal, zmanjšanje uporabe ali izpustov škodljivih snovi, izvedba ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, izboljšanje snovne in energetske učinkovitosti, vključitev v krožno gospodarstvo, recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih surovin ter trajnostna raba vodnih virov.

Povezava do NextGenerationEU

Povezava do Načrt za okrevanje in odpornost

Povezava do Evropska Unija

Povezava do Slovenski podjetniški sklad